Kernvisie methode

Leerstijlen

Er zijn bij ieder mens vier verschillende denksystemen actief:

1.Het visuele denksysteem (beelden)

2.Het auditieve denksysteem (geluid)

3.Het kinesthetische denksysteem (gevoel)

4.Het digitale denksysteem (beredenerend)


We gebruiken allemaal al deze bovenstaande denksystemen in ons dagelijks leven. Maar meestal is er sprake van een voorkeur voor één of twee denksystemen.


Rechtsgeorienteerde leerstijl

We spreken van een rechtsgeorienteerde leerstijl als de voorkeur ligt bij het visuele en / of kinesthetische denksysteem. Ongeveer 35 % van de mensen denkt in beelden, en nog eens 20 % heeft de voorkeur om kinesthetisch (op gevoel) te denken. Meer dan de helft van onze bevolking heeft dus een rechtsgeorienteerde leerstijl, terwijl ons onderwijs doorgaans op een auditieve en digitale (beredenerende manier) wordt aangeboden…..dat is gek!?
Het onderwijs

Ons onderwijs is veelal gericht op het auditieve en digitale denksysteem (een kind krijgt een mondelinge uitleg en gaat vervolgens met behulp van vaststaande richtlijnen een opdracht maken). Rechtsgeorienteerde leerlingen hebben moeite met het zich eigen maken van de stof omdat deze gewoonweg op een andere manier wordt aangeboden dan voor hen de voorkeur heeft. Dat kan leer- en sociaal emotionele problemen opleveren: een kind waarvan je verwacht dat het gemakkelijk zou moeten kunnen maar waarbij het echt niet lukt!


Hoe zit dat met ADD, ADHD, Beelddenken en Dyslexie?

Als we inzicht hebben in de leerstijl van een kind dan zijn veel problemen ineens te verklaren. Dyslexie is dan geen leerstoornis op zich, maar een zeer sterke voorkeur om informatie op een visuele manier te verwerken. Indien een kind niet de kans krijgt om zich de leerstof op de voorkeurswijze eigen te maken dan ontstaan er symptomen, waaronder dyslexie.


Met behulp van de Kernvisie methode leert kinderen en volwassenen hun visuele en kinesthetische leerstijl in te zetten tijdens het werk. En opeens blijkt er véél meer mogelijk te zijn dan voorheen werd gedacht. En dat in 6 á 8 sessies van één uur.

'' Meer dan 50% van de mensen heeft een rechtsgeorienteerde leerstijl.


Terwijl lesstof veelal linksgeorienteerd

wordt aangeboden.''


Onderwijs in de steigers - praktijk voor leerondersteuning │Waalsteen 24  3961 XB Wijk bij Duurstede │ coaching@onderwijsindesteigers.nl   │06 22038350 │ KVK 53319540 │