Wat wij behandelen


Tijdens de coachsessies kunnen de volgende leergebieden

behandeld worden:


Lezen

Alfabet juist reproduceren

Vlot lezen

Tekstbegrip

Omgaan met lange teksten (voortgezet onderwijs)


Spelling

Korte klank / lange klank

-d of –t

eu – oe -  ui –ie – au – ou – ei – ij-, enz.

Enkelvoud en meervoud

Tegenwoordige en verleden tijd

Werkwoordspelling

Etc. Rekenen

Splitsen tot 10 en 20

Tafels

Deeltafels

Cijferend optellen en cijferend aftrekken

Klokkijken analoog en digitaal

Staartdelingen

Deelsommen

Redactiesommen

Etc.


Wereldoriëntatie

Het maken van een mindmap

Topografie


En ook:

Vergroten van zelfvertrouwen

Verbeteren van zelfbeeld

Faalangstreductie


Onderwijs in de steigers - praktijk voor leerondersteuning │Waalsteen 24  3961 XB Wijk bij Duurstede │ coaching@onderwijsindesteigers.nl   │06 22038350 │ KVK 53319540 │